První kontakt a sociální šetření

V případě, že projevíte zájem o naše služby, kontaktujte nás.

Po zodpovězení prvnotích dotazů a podání informací s Vámi domluvíme Sociálním šetření v místě, kde bude péče s klientem probíhat. Zde zjistíme, zda jsou splněny všechny předpoklady pro zahájení péče, a to zejména

  • seznámení s klientem
  • seznámení s harmonogramem, na který je klient zvyklý
  • seznámení s prostředím
  • zkontrolujeme zdravotnické vybavení, které bude pro péči potřebné (dle zdravotního stavu klienta)
  • atd.

V případě nedostatků doporučíme nebo pomůžeme zabezpečit nápravu. Na základě zjištění stanovíme konečný rozsah a cenu péče.

Zahájení péče

Znění naší jednoduché smlouvy najdete zde – aby jste měli čas si ji v klidu a dopředu projít. V den zahájení péče proběhne její podpis, předání klíčů, vyplní se záznam o vstupní prohlídce klienta a vytvoří kniha pacienta. Před podpisem je nutné mít složenou jistinu ve výši 50% předpokládané měsíční faktury. Jistina se vrací po ukončení spolupráce.

V průběhu péče

O každé návštěvě vedeme záznam o činnosti, který máte neustále k dispozici na místě péče a je také součástí fakturace. Ta probíhá 2x měsíčně, vždy k 1. a 15 dni měsíce. Přibližně po 3-4 týdnech s Vámi uděláme kvalitativní pohovor, abychom odhalili případné nedostatky z obou stran. Jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu také kdykoliv během trvání péče.